sverige_norge

Svenska snöskoterförare ska snart kunna korsa gränsen till Norge utan problem.

Det är resultatet av ett avtal som regeringen i dag sluter med den norska regeringen. Det här är ett viktigt steg för att skapa bättre förutsättningar för jobb och tillväxt i norra Sverige.

För många i vårt land är snöskotern ett redskap både för fritid och arbete.

Snöskotern innebär frihet att ta sig ut i naturen för avkoppling eller jakt och fiske. För rennäringen är snöskotern ett avgörande arbetsredskap, precis som för stora delar av besöksnäringen.

Det är svårt att tänka sig hur både rennäringen och de skidanläggningar som ger jobb i norra Sverige skulle klara sig utan skotern.

Under flera år har det varit problem för alla med svenskt förarbevis för snöskoter att passera den norska gränsen med sin snöskoter, eller för de som vill hyra snöskoter vid besök i Norge. Detta eftersom Norge inte har erkänt det svenska förarbeviset.

Det har med rätta skapat irritation bland snöskoterförare i Sverige, särskilt när det har varit tillåtet för personer med norskt förarbevis att köra snöskoter i Sverige, de med svenskt förarbevis har alltså varit missgynnade jämfört med de norska. Det här har även inneburit svårigheter för personer med svenskt förarbevis att söka jobb där snöskoterkörning ingår i Norge. Situationen har varit otillfredsställande.

Regeringen har nu därför förhandlat fram ett avtal med den norska regeringen som innebär att det svenska förarbeviset också är giltigt i Norge. Avtalet skrivs under i dag och träder i kraft om en månad.

Avtalet visar på gemenskapen och styrkan i samarbetet med vårt närmsta grannland. Med det nya snöskoteravtalet skapar regeringen optimala förutsättningar för personer med svenskt förarbevis att turista med skoter i Norge.

Avtalet skapar även bättre förutsättningar för jobb och tillväxt när arbetet för rennäringen underlättas. Det blir också enklare söka jobb i Norge där snöskoterkörning ingår.

Avtalet innebär än fler möjligheter att söka nya jobb och ha en än mer aktiv fritid för alla snöskoterintresserade.

Regeringen vill att hela vårt fantastiska land ska leva. För att det ska vara möjligt måste vi skapa goda förutsättningar att bo, leva och verka i alla delar av landet.

En sådan förutsättning är att svenska medborgare ska ha minst lika bra rättigheter som grannländernas medborgare när det gäller gränsöverskridande rörlighet med snöskoter.

/Anna Johansson
Infrastrukturminister (S)

/Sven-Erik Bucht
Landsbygdsminister (S)