Nipstadens Skoterklubb håller ordinarie årsmöte tisdagen den 19/9 kl. 19.00 vid gamla mejeriet. Välkomna!