Styrelsen 2020-2021
Jörgen Lundgren (Ordf.) 070-651 15 31

Michael Ekholm (Sekreterare) 073-811 52 94

Rigmor Svensson (Kassör) 0620-162 42

Torgny Svensson (Kontaktperson) 070-654 17 58

Lars Hellberg (Ledamot) 070-606 42 30

Andreas Pierre (Ledamot) 070-657 20 19

Mikael Söderlindh (Suppleant) 070-299 94 74

Tobias Janze (Suppleant) 0702890342

Lars Näsholm (Revisor)

Förarbevisutbildning skoter
Mikael Johansson, 070-263 73 98, e-post