Som medlem i Nipstadens Skoterklubb har du möjlighet att kunna teckna en förmånlig försäkring för din snöskoter. Detta tack vare ett samarbete med vår huvudorganisation SNOFED (Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation) och Gjensidige Försäkring AB. Se mer i förköpsinformationen här Förköp. Det kompletta försäkringsvillkoret kan du ta del av här Villkor. Vi samarbetar även med svedea. Räkna fram ditt pris i bannern under Gjensidige.

gjensidige_1